zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Víra tipy 49. týden

Palladium města Brna

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Sváteční slovo generálního vikáře olomouckého arcibiskupství Josefa Nuzíka
O prožívání adventu. Mons. Josef Nuzík se ve svém Svátečním slově zamýšlí nad prožíváním adventu, tedy nad událostí periodicky se opakující. Letošní advent je jiný, než byl ten v dětství, ale je i jiný, než byl ten loňský. Ale přes všechny ty vnější proměny kolem nás a v nás má advent jedno neměnné poselství duchovní. A tak až se možná vydáme na vánoční trhy ke stánku se svým oblíbeným punčem, nechtějme se držet jenom pěkných zvyků a tradic, ale mějme onu touhu přiblížit se k tomu, který dělá advent adventem...
Vysílání: 04.12., 01.10 hod., ČT1
Opakování: 08.12., ČT1., 10.12., ČT1

Naše tradice: Svatá Barbora a svatá Lucie
Svátky dvou křesťanských mučednic v adventním období byly pro naše předky spjaté s dívčí nevinností, věštbami i strašením (2014). Dokumentárním pořadem provází Miroslav Táborský. Režie O. Kallus. Doslova hororové příběhy křesťanských mučednic, svaté Lucie a svaté Barbory, si připomínáme v první polovině prosince. Svatá Barbora je podle legendy označována za patronku týraných a opuštěných dětí. Svatá Lucie je zase patronkou slepých a symbolem světla. Jaké předkřesťanské svátky a zvyky ale mohly s legendami o těchto dívkách splynout? Proč chodí dívky dodnes 4. prosince na větvičky, kterým říkáme barborky? A koho a proč chodívaly strašit Lucie v bílých šatech a s nožem v ruce v předvečer svého svátku?
Vysílání: 04.12., 17.35 hod., ČT2

Naše tradice: Mikuláš
Jak vlastně vznikla tradice svatého Mikuláše a jeho obchůzek? A jak se slavila dříve a dnes? Dětmi oblíbený i obávaný svátek představí průvodce Miroslav Táborský (2014). Režie M. Nešlehová. Pro děti u nás je 5. prosinec dnem příchodu vlídného bělovousého starce, který je coby předvoj Ježíška odměňuje za to, že byly celý rok hodné. Proč se ale právě Mikuláš, biskup myrský, stal patronem dětí? Jaké činy a zázraky jsou s ním podle legend spojené? A jaké dnes již pozapomenuté zvyky provázely oslavu svatého Mikuláše v dřívějších dobách? Na tyto i další otázky odpoví průvodce pořadem Miroslav Táborský, který divákům přiblíží nejen vznik a vývoj mikulášské tradice, ale také další zvyky a obyčeje spojené s adventním obdobím.
Vysílání: 05.12., 17.40 hod., ČT2

Cesty víry: Palladium města Brna
Příběh Ikony Panny Marie Svatotomské a kněze Martina Středy, kteří za Třicetileté války ochránili město Brno před Švédy. Režie J. K. Studničková a O. M. Schmidt. Starobylou ikonu Matky Boží nabízející Ježíše k adoraci podle legendy namaloval apoštol Lukáš a pochází z kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně, který společně s augustiniánským klášterem založil roku 1350 markrabě moravský Jan Jindřich. Obraz Černé madony daroval klášteru v roce 1356 bratr Jana Jindřicha, císař Karla IV. Za josefinských reforem byli augustiniáni nuceni přemístit svůj klášter i s Madonou do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde je zázračná madona uctívána dodnes na hlavním oltáři. Ikoně bylo již od 14. století přičítáno mnoho zázraků, mezi jinými záchrana Brna při obléhání Švédy v roce 1645, ochrana před morovou epidemií roku 1713, před obléháním Brna pruskými a saskými vojsky během války o rakouské dědictví roku 1743 a mnoho dalších uzdravení. Martin Středa, kněz a provinciál Tovaryšstva Ježíšova, je nazýván zachráncem města Brna při obléhání Švédy v době třicetileté války. Jako duchovní autorita povzbuzoval obránce Brna proti mnohonásobné přesile s neochvějnou vírou, že město odolá obléhání. Jako muži hluboké modlitby a svatého života je mu připisována řada nadpřirozených zázraků, uzdravení a pomoci. Přesto dosud nedošlo k jeho svatořečení. Je pochován v hrobce brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Vysílání: 10.12., 15.15 hod., ČT2
Opakování: 11.12., ČT2., 12.12., ČT2

27.11.2023 14:11:10 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 09 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Nejbližší (Činoherní klub)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Víra tipy 8. týden

Křesťanský magazín

Křesťanský magazín
Zajímavosti ze života víry. Uvádí J. Vávra. I v úvodu roku se ve světě církví a nábožens ...celý článekČasopis 09 - sekce

DIVADLO

Otáčivé hlediště a Jižní Svéráz 2024

Egon Schiele - Autoportrét (JD: Otáčivé hlediště)

V českokrumlovském zámeckém parku letos diváci uvidí osvědčené činoherní hity Dracula a Ženy Jindřicha VIII. a celý článek

další články...

OPERA/ TANEC

Operní tipy 9. týden

200. výročí narození Bedřicha Smetany

Super Diva – Norma (6/13)
Catarina Molderová se současnou nejvýznamnější představitelkou této role, b celý článek

další články...